De Vlaamse regering heeft recent wetgeving goedgekeurd waardoor asbestattesten verplicht worden voor alle gebouwen in de regio tegen 2032. Deze vereiste heeft als doel de wijdverspreide problematiek van asbest in gebouwen in Vlaanderen aan te pakken.

Blootstelling aan Asbest Vormt Gezondheidsrisico’s

Asbest werd veel gebruikt als isolatiemateriaal en bouwmateriaal in gebouwen geconstrueerd vóór 2001. Blootstelling aan asbestvezels kan echter ernstige ziektes zoals asbestose, longkanker en mesothelioom veroorzaken. Naarmate gebouwen verouderen en verweren, komen asbestvezels vrij in de lucht en vormen ze een risico voor de gezondheid.

Nieuwe Wet Vereist Asbestinventarissen en -attesten

Om de volksgezondheid te beschermen, vereist de nieuwe asbestwetgeving in Vlaanderen dat eigenaars tegen 2032 professionele asbestinventarissen laten opstellen van hun gebouwen. Deze inventarissen identificeren waar asbest aanwezig is, zodat het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Eigenaars moeten ook asbestattesten voorleggen die de resultaten van de inspectie documenteren.

Asbestdeskundigen Voeren Inspecties Uit

Enkel erkende asbestdeskundigen beschikken over de gespecialiseerde opleiding die nodig is om asbest correct te identificeren en de toestand ervan in te schatten. Ze inspecteren eigendommen grondig vanbinnen en vanbuiten, op zoek naar asbest in materialen zoals isolatie, pleisterwerk, vinylvloeren en dakbedekking. Indien nodig zetten ze laboratoriumtests in om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.

Asbestattesten Geven Resultaten van Inspectie Weer

Het asbestinspectieverslag dient als officieel asbestattest waarin de bevindingen voor de eigendom gedocumenteerd worden. Dit attest vermeldt of er asbest werd gevonden, waar het zich bevindt, welk type het is, de hoeveelheid en de staat ervan. Het doel is om deze informatie te gebruiken om asbestgevaren uiteindelijk weg te nemen door middel van een aangepast beheer of verwijdering.

Door asbestinventarissen en -attesten te verplichten voor alle gebouwen in Vlaanderen, wil men komen tot een brede identificatie van en bescherming tegen dit gevaarlijke bouwmateriaal uit het verleden. Deze preventieve aanpak moet gezondere woon- en werkomgevingen creëren voor iedereen.

By admin

Leave a Reply